O projektu

Ovaj projekt financira Europska unija u okviru IPA programa, IV. komponenta - Razvoj ljudskih potencijala. Sadržaj portala isključiva je odgovornost Škole za cestovni promet Zagreb i partnera koji sudjeluju na izradi portala i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.

IPA Razvoj ljudskih potencijalaAgencija za strukovno obrazovanje

Saznaj više ...

Cestovni promet i okoliš

Razvoj automobilske industrije doveo je do činjenice da je svijet preplavljen automobilima. Najveća godišnja proizvodnja od 36,3 milijuna ostvarena je 1990 godine. Od 1950. godine broj ljudi na Zemlji se udvostručio,a broj automobila se povećao za gotovo deset puta. Analitičari procjenjuju da će se svjetska automobilska flota  u narednih dvadeset godina udvostručiti, a da će benzin i dizelsko gorivo biti i dalje najrašireniji izvor energije,a pojačanje cestovnog  teretnog prometa biti će snažnije od automobilskog. Iz ovakvih predviđanja o pojačanju cestovnog prometa, logično je zaključiti da će se  do 2030. Godine, emisija ugljik oksida iz prometa udvostručiti što će pridonijeti opasno visokim koncentracijama CO2 u atmosferi. Očekuje se i  daljnje povećanje uporabe zemljišta za potrebe prometne infrastrukture što vodi višim razinama onečišćenja vode, uništenju staništa, gubitku bioraznolikosti i narušavanju zajednica.

1.1. Strategija smanjenja emisije stakleničkih plinova
1.2. Proizvodnja automobila moderne tehnologije
1.3. Ekološki osviještena vožnje ili kako je sve počelo?
1.4. Kako upravljati vozilom, a da primjenijete eko stil vožnje?
1.5. Primjenimo eko stil vožnje

Cilj Europske unije je da se do 2020. godine emisija CO2 smanji na 95 g. CO2 po prijeđenom kilometru. Sudjelujmo u ostvarenju zajedničkog cilja.


Partneri
Nositelj projekta