O projektu

Ovaj projekt financira Europska unija u okviru IPA programa, IV. komponenta - Razvoj ljudskih potencijala. Sadržaj portala isključiva je odgovornost Škole za cestovni promet Zagreb i partnera koji sudjeluju na izradi portala i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.

IPA Razvoj ljudskih potencijalaAgencija za strukovno obrazovanje

Saznaj više ...

Ciljevi i aktivnosti

Opći cilj

Opći cilj Projekta je doprinijeti uvođenju suvremenih i inovativnih sadržaja u nastavu u skladu s potrebama na tržištu rada - gospodarstvu.

Specifični ciljevi

Specifični ciljevi projekta su:- stručno usavršiti nastavnike praktične nastave i predavače prometne skupine predmeta te razviti njihove vještine u rukovanju nastavnim pomagalima koja doprinose širenju svijesti o važnosti zaštite okoliša i pravilnu primjenu odgovarajućeg načina vožnje.

Projektne aktivnosti

Aktivnost 1 - Edukacija nastavnika za eko vožnju

 • provedba treninga s područja sigurne vožnje
 • provedba treninga s područja eko-vožnje 
 • studijski posjet centrima sigurne i eko vožnje
 • Aktivnost 2 - Edukacija učenika za eko vožnju

 • provedba izvannastavnih aktivnosti EKO vožnje 
     (Beli Manastir 22.03.2013., Beli Manastir 18.09.2013.)
 • posjet sajmu tehnoloških dostignuća kod vozila 
 • učenička natjecanja 
 • Aktivnost 3 - Stvaranje materijalnih uvjeta za provedbu inovativne nastave EKO vožnje

 • nabava i ugradnja opreme za kontrolu načina vožnje
 • demonstracija rukovanja opremom
 • nabava računalne i prezentacijske opreme 
 • nabava softwera za praćenje eko-vožnje
 • priprema udžbenika i priručnika 
 • Aktivnost 4 - Promocija EKO vožnje široj javnosti

 • tiskovne konferencije (18.10.2012., 21.02.2013., 03.06.2013., 11.06.2013., 19.09.2013.)
 • radio emisije (radio clip, radio spot, radio spot)
 • tiskani promo materijali (letak, leaflet, oglas 1oglas 2, brošura o projektu)
 • video-film (video 1)
 • web stranica
 •  

  Očekivani rezultati

  Projekt” Eko vožnj a je zakon!” značajno će pridonijeti unapređenju nastavnih kadrova i opreme kroz poboljšanje kvalitete obrazovanja u dijelu stručnih predmeta čiji sadržaji se odnose na eko vožnju i zaštitu okoliša. Želja je nositelja projekta osvijestiti učenike – buduće vozače i tehničare cestovnog prometa koji će brinuti o organizaciji i sigurnosti odvijanja prometa – kao i gospodarstvenike, profesionalne vozače i opću javnost, o svim prednostima eko vožnje koja podrazumijeva upravljanje vozilom koje je prihvatljivije za okoliš, a ujedno je i sigurnije, racionalnije i štedljivije.


  Partneri
  Nositelj projekta