O projektu

Ovaj projekt financira Europska unija u okviru IPA programa, IV. komponenta - Razvoj ljudskih potencijala. Sadržaj portala isključiva je odgovornost Škole za cestovni promet Zagreb i partnera koji sudjeluju na izradi portala i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.

IPA Razvoj ljudskih potencijalaAgencija za strukovno obrazovanje

Saznaj više ...

Pozitivna iskustva poslodavca - GPP OSIJEK

Još od listopada 2012. godine GPP je u zajedničkom projektu sa „Tahografom“, gdje je ostvario vrlo dobre rezultate u mjerenju načina vožnje vozača u svakodnevnom eksploatiranju vozila javnog gradskog prijevoza. Na taj  način je došlo do egzaktnih podataka o mogućnosti uštede u potrošnji goriva koristeći prezentirane metode načina vožnje u pripremnim fazama projekta.

Naime, u rujnu 2012. godine je osmišljen cijeli projekt kontrole i mjerenja načina vožnje vozača autobusa prema sljedećem:

  • definirana su vozila (ukupno 9 različitih autobusa po tipu i godinama proizvodnje) u koja se ugradila pripadajuća oprema,
  • određen je potreban broj vozača, dovoljan da sve vrijeme projekta budu pokrivena sva vozila (ukupno 29 vozača, različitih po karakteru, godinama, iskustvima, ali i prethodnim spoznajama poslodavca o kvaliteti i sposobnostima za isto radno mjesto), obučen da koristi stečena znanja na pripremnim seminarima, i zadužen identifikacijskim ključevima bez kojih nije moguće pokrenuti vozila
  • definirane su linije na kojima će biti raspoređeni autobusi u vremenu trajanja zajedničkog projekta (različite linije po opterećenosti putnicima, redovni linijski prijevoz, posebni školski prijevoz, prijevoz unutar grada sa mnogo kreni stani slučajeva, i međumjesni prijevoz sa otvorenim i dužim dionicama vožnje)

 

Nakon instaliranja opreme u autobuse koja bilježi ispravnost i način vožnje usporedbom različitih parametara: vrijeme rada na praznom hodu, ubrzanje, usporenje, brzina i broj okretaja, te potrebne obuke vozača i svih ostalih uključenih u projekt, u listopadu su se bilježili svi rezultati po vozilima i vozačima. To je bio referentni mjesec s kojim će se u naredna tri mjeseca uspoređivati postignuti rezultati, i vrednovati uspješnost, sposobnost i ušteda vozača u potrošnji goriva.

Eko vožnja - USPOREDBA POTROŠNJE GORIVA

U listopadu je postignuta ukupna potrošnja od 37,22 lit/100 km, i vozači nisu znali da ugrađena oprema bilježi rezultate s kojima će se uspoređivati buduća sposobnost u svakodnevnom izvršavanju tog dijela radnih zadataka svakog od njih.

31.10.2012. su upoznati sa početkom praćenja i bilježenja svih parametara, te je sve i krenulo 1. studenoga 2012. Tada je ostvarena ukupna mjesečna potrošnja na 9 autobusa od 34,07 lit/100km što je ukupno smanjenje od 3,16 lit/100km (ili 8,48% manja potrošnja u usporedbi s listopadom) u prvom službenom mjesecu. Po vozilima i posadama ta je ušteda od 1,30%-11,65%. Zanimljiva je usporedba potrošnje 9 vozila u studenom 2012 sa studenim 2011 (ušteda za više od 6 lit/100km), također i potrošnja ukupnog voznog parka studeni 2012/studeni 2011 bilježi nešto oko 4,3 lit/100km ušteda, što je psihološki moment kod preostalog broja vozača koji nisu direktno uključeni u projekt (ali su rekli možemo i mi to isto učiniti bez dodatne opreme). 

Eko vožnja - USPOREDBA POTROŠNJE GORIVA

Na sličan način je usporedbom ostvarena ušteda oko 2 lit/100 km u mjesecu prosinac 2012 / prosinac 2011, iako je uistinu na slično ostvarenim mjesečnim kilometrima potrošnja u prosincu bila oko 0,8 lit/100 km veća od referentnog listopada, zbog ekstremnih uvjeta (hladno, snijeg, led, pa otud i nešto veća potrošnja u vozilima javnog gradskog prijevoza).

No, ponovno je u siječnju 2013. postignuta ušteda oko 1,5 lit/100 km u odnosu na referentni listopad 2012 s ostvarenom potrošnjom od 35,81 lit/10 km. (Usporedba siječanj 2013 / siječanj 2012 je opet ušteda za više od 4 lit/100 km za 9 vozila, te nešto više od 2,5 lit/100 km za cijeli vozni park GPP-a.

Znači iskustva poslodavca su više nego pozitivna za tri mjeseca službene primjene opreme i uređaja po vozilima, kao i napredovanja u promišljanju i načinu vožnje onih koji ustvari jedino i mogu ostvariti određenu uštedu, a to su piloti – vozači autobusa u javnom gradskom prijevozu putnika.

Zanimljiva su iskustva baš u praćenju ostvarenih rezultata kod vozača. Imali smo jedan broj vozača koji su bili dosljedni u primjeni i pridržavanju svega naučenoga i traženog po postavkama projekta. Isti su se toliko usavršili da su od početnih 88 km za jednu učinjenu pogrešku (bilo koji od 5 praćenih parametara), napredovali u drugom mjesecu do 111 km po jednoj nepravilno učinjenoj radnji, čak do fantastičnih 429 km za grešku u trećem mjesecu (vozač vozi čak 3 dana da bi mu se upalila kontrolna lampica koja kaže eto sad si prekoračio brzinu, ili si kočio ili ubrzavao malo jače od postavljenih vrijednosti). Nakon odluke poslodavca da se po isteku prvog mjeseca nagrade oni vozači koji su učinili najveće uštede, pojavili su se i drugi koji su rekli pa mogu i ja to. Neki su izdržali cijeli mjesec, neki su bili dobri na dnevnoj razini, neki se opet nisu mogli nositi s vremenskim neprilikama u prosincu, pa su tad bili malo slabiji. U istim tim uvjetima oni najbolji su opet odradili cijelu smjenu bez pogreške.

Eko vožnja - USPOREDBA POTROŠNJE GORIVA
Takve vozače bi svaki  poslodavac trebao znati prepoznati i sačuvati, jer konkretno u tako kratkom roku primjene opreme i praćenja načina vožnje vozača moguće je uštedom postići određena sredstva koja može koristiti u druge svrhe. GPP zna koja su to sredstva.

 

Gradski prijevoz putnika Osijek

www.gpp-osijek.com

Poslodavci i gospodarstvenici, ako i vi imate neka pozitivna iskustva iz ovog područja i želite ih podijeliti s nama javite nam se na:

Kontakt za medije:
Vlasta Perotić, voditeljica projekta 
Tel. 01 23 03 444
vlasta.perotic@scp.hr
www.scp.hr


Partneri
Nositelj projekta