O projektu

Ovaj projekt financira Europska unija u okviru IPA programa, IV. komponenta - Razvoj ljudskih potencijala. Sadržaj portala isključiva je odgovornost Škole za cestovni promet Zagreb i partnera koji sudjeluju na izradi portala i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.

IPA Razvoj ljudskih potencijalaAgencija za strukovno obrazovanje

Saznaj više ...

Radionica na temu EUROPSKA GODINA ZRAKA I KNJIŽNIČNI IZVORI ZNANJA

U školskoj knjižnici naše Škole 15. veljače 2013. održana je radionica na temu EUROPSKA GODINA ZRAKA I KNJIŽNIČNI IZVORI ZNANJA za školske knjižničare pripravnike i njihove mentore.

Radionicu je održala  Marija Bednjanec, stručni suradnik savjetnik u 3.C razredu. Osim što su učili koristeći različite izvore znanja (referentnu zbirku, knjige, časopise, internet, e-građu i dr.), učenici su prepoznavali  i informacije o zaštiti zraka s kojima su se susretali na satovima strukovnih predmeta ,proširivali  i  povezivali ih s novijim podacima, vrednovali podatke u svjetlu zaštite zdravlja, razumjeli važnost očuvanja čistoće zraka, osvijestili stav osobne i građanske odgovornosti za zaštitu zdravlja i ekološke probleme općenito. Pronalazili su podatke o utjecaju cestovnog prometa na zrak i na pokušaje zaštite zraka. Zaključili smo da još uvijek nema pravog  rješenja i da  mi možemo pridonijeti zaštiti zraka zagovaranjem i prakticiranjem eko – vožnje. U tom smislu pokazali smo ideju i vrijednost i značenje projekta Eko vožnja je zakon koji se provodi u našoj Školi a podržan je sredstvima EU.

Radionica na temu EUROPSKA GODINA ZRAKA I KNJIŽNIČNI IZVORI ZNANJA - Eko vožnja je zakon


Partneri
Nositelj projekta