O projektu

Ovaj projekt financira Europska unija u okviru IPA programa, IV. komponenta - Razvoj ljudskih potencijala. Sadržaj portala isključiva je odgovornost Škole za cestovni promet Zagreb i partnera koji sudjeluju na izradi portala i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.

IPA Razvoj ljudskih potencijalaAgencija za strukovno obrazovanje

Saznaj više ...

Sastanak Međužupanijskog stručnog vijeća cestovnog prometa

U Zagrebu je 5. veljače 2013. g. održan redoviti sastanak Međužupanijskog stručnog vijeća cestovnog prometa.

Na dnevnom redu sastanka bilo je podnošenje izvješća o realizaciji IPA projekata koji se provode u školama obrazovnog sektora prometa i logistike. Izvješće o projektu „Eko vožnja je zakon!“ prezentirala je voditeljica projekta Vlasta Perotić. O pozitivnim iskustvima u realizaciji edukacije za nastavnike u okviru istog projekta govorio je Tomislav Kučina nastavnik prometne skupine predmeta, a o nabavljanoj opremi za vozila, koja prati rad vozila i jača materijalnu bazu realizacije nastave, te kako istu primijeniti u realizaciji  govorio je  gospodin Zoran Kalauz predstavnik dobavljača opreme.   

Sastanak Međužupanijskog stručnog vijeća cestovnog prometa
Slika opreme koja je instalirana na vozila koja prati rad i kretanje vozila. 

Sastanak Međužupanijskog stručnog vijeća cestovnog prometa

Sudionici sastanka međužupanijskog stručnog vijeća za promet i logistiku.

Zaključak: Svi sudionici sastanka, nastavnici stručnih premeta u strukovnim školama u području cestovnog prometa, procijenili su iskustva iz realizacije projekta kao i doprinose koji će uslijediti nakon potpune realizacije projekta dragocjenim i  primjenjivim u svakodnevnom životu škola i kvalitetnijem osposobljavanju polaznika za tržište rada. Naglašena je korisnost projekta za sve nastavnike strukovnih škola u Republici Hrvatskoj.


Partneri
Nositelj projekta