O projektu

Ovaj projekt financira Europska unija u okviru IPA programa, IV. komponenta - Razvoj ljudskih potencijala. Sadržaj portala isključiva je odgovornost Škole za cestovni promet Zagreb i partnera koji sudjeluju na izradi portala i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.

IPA Razvoj ljudskih potencijalaAgencija za strukovno obrazovanje

Saznaj više ...

Učinak staklenika

Vodena para, ugljični dioksid, metan i dušik oksid su staklenički plinovi nastali prirodnim aktivnostima, te oni izmiješani u cjelokupnom sloju atmosfere,čine zračni toplinski omotač oko Zemlje. Taj omotač sprečava gubitak toplinske energije u svemir i doprinosi da je klima na Zemlji povoljna za život. Sunce zagrijava površinu Zemlje i ona emitira toplinska zračenja. Na taj način Zemljina površina reflektira oko 70% sunčevog zračenja dospjelog na njezinu površinu. 

Staklenički plinovi u atmosferi apsorbiraju dio tog zračenja čime dolazi do zagrijavanja atmosfere što se naziva „učinak staklenika". Međutim izgaranjem fosilnih goriva i sječa šuma uzrokuju povećanje količine ugljičnog dioksida(CO2) u atmosferi. Staklenički plinovi nastali ljudskim aktivnostima utječu na cijeli sustav dovodeći do dodatnog globalnog zagrijavanja. U organizaciji Konvencije Ujedinjenih naroda za klimatske promjene (UNFCCC) u Japanskom gradu Kyotu 11. prosinca 1997. godine potpisan je sporazum sa ciljem smanjenja emisije ugljičnog dioksida i drugih stakleničkih plinova. 

U posljednjih nekoliko desetljeća, koncentracija stakleničkih plinova u atmosferi povećala se zbog izgaranja fosilnih goriva u industriji, prometu i td. što pridonosi globalnom zagrijavanju i klimatskim promjenama. Hrvatski sabor je 27 travnja 2007.godine ratificirao protokol iz Kyota. Usvajanjem je prihvaćena obveza smanjenja emisije stakleničkih plinova za 5% do 2012. godine.

Da li smo to postigli? Saznaj više


Partneri
Nositelj projekta