O projektu

Ovaj projekt financira Europska unija u okviru IPA programa, IV. komponenta - Razvoj ljudskih potencijala. Sadržaj portala isključiva je odgovornost Škole za cestovni promet Zagreb i partnera koji sudjeluju na izradi portala i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.

IPA Razvoj ljudskih potencijalaAgencija za strukovno obrazovanje

Saznaj više ...

Varaždin i Pachfurth - trening eko vožnje

Eko-trening obuhvatio je 10 stručnih učitelja - instruktora vožnje. Trajao je dva dana i to u Austriji (Pachfurth) i Varaždinu, a održan je 11. i 12. 01. 2013.

Zastupljenost po partnerskim školama je bila:
Škole za cestovni prometa - Zagreb: 6 instrutktora vožnje
Strojarske i prometne škole - Varaždin: 2 instruktora vožnje
Gospodarske škole - Čakovec: 1 instruktor vožnje
Prve srednja škola Beli Manastir: 1 instruktor vožnje

Trening Eko-vožnja je ostvaren kroz 4 tematske cjeline:

  1. Uvodno izlaganje o programu rada i test vožnja 1. po unaprijed utvrđenoj relaciji (praćena uz pomoć uređaja koji evidentiraju elemente upravljanja vozilom)
  2. Predavanje o potrebnome općem teorijskom znanju i razumijevanju eko-vožnje (didaktička struktura, tehnička pozadina)
  3. Test vožnja 2. po istome itinereru s edukacijskim komentarom (komentirana vožnja uz pomoć uređaja koji u stvarnome vremenu pruža  temelj za komentar
  4. Završni komentar rezultata i razmjena iskustava s osvrtom na novi način vožnje i štednju goriva pri ovome načinu vožnje)

 

Dan 2. iskorišten za vježbu osobnih vještina eko-vožnje i moderiranje prema budućim polaznicima.
Nakon uspješnog završetka dvodnevnoga eko-programa obuke, polaznici su položili ispit i dobili certifikat za vozača-instruktora eko-vožnje.
Po povratku, sudionici navedenog treninga će pokazati stečena znanja i vještine svojim kolegama i učenicima u njihovim matičnim školama.  
Primjena stečenog znanja i vještina, nastavnicima / stručnim učitelji-instruktorima vožnje će koristi višestruko te će tako doprinositi većoj sigurnosti u prometu i manjem zagađenju okoliša od čega će najveću korist imati krajnji korisnici: gospodarstvenici i cijela društvena zajednica.

www.vdc.hr


Partneri
Nositelj projekta