O projektu

Ovaj projekt financira Europska unija u okviru IPA programa, IV. komponenta - Razvoj ljudskih potencijala. Sadržaj portala isključiva je odgovornost Škole za cestovni promet Zagreb i partnera koji sudjeluju na izradi portala i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.

IPA Razvoj ljudskih potencijalaAgencija za strukovno obrazovanje

Saznaj više ...

Za projekt Eko vožnja je zakon Europska unija daje 1,14 milijuna kuna

Škola za cestovni promet zagreb pokreće projekt popularizacije eko vožnje, sufinanciran sredstvima Europske unije

ZAGREB, 18. listopada 2012. – "Eko vožnja je zakon" naziv je projekta koji pokreće Škola za cestovni promet Zagreb u suradnji s partnerima Prvom srednjom školom Beli Manastir, Gospodarskom školom Čakovec i Strojarskom i prometnom školom Varaždin. Cilj je projekta jačanje postojećeg obrazovnog sustava unutar strukovnih škola u podsektoru cestovnog prometa kako bi se podigla razina ekološke svijesti o racionalnoj vožnji jačanjem kompetencija nastavnika za prenošenje relevantnog znanja vezanog uz promjene načina vožnje radi zaštite okoliša. Za projekt je izdvojeno ukupno 1.293.673,41 kuna (171.222,74 eura), od čega Europska unija financira 88,13 posto, odnosno 1.140.114,37 kuna (150.898,60 eura). Ostalih 11,87 posto, odnosno 153.559,03 kuna (20.324,14 eura), financira Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske isplatom plaća djelatnicima na projektu. 

Eko vožnja svoje uporište temelji na dvama osnovnim ciljevima, smanjenju potrošnje goriva i smanjenju emisije ispušnih plinova, a ostvaruje ih optimalnom tehnikom vožnje te razvojem ekološke svijesti i osobnosti vozača tijekom upravljanja automobilom. Tehnika eko vožnje obuhvaća prepoznavanje situacija u prometu i prilagođavanje vožnje tim situacijama te umjerenost u upravljanju komandama vozila kroz vožnju u višem stupnju prijenosa s nižim brojem okretaja, održavanje kontinuirane brzine i, osobito, izbjegavanje nepotrebnih i naglih ubrzanja, usporenja ili kočenja, a sve u skladu s prometnim propisima.

„Projektom Eko vožnja je zakon želja nam je promovirati eko vožnju kao vožnju budućnosti tijekom koje vozač uz ubrzan stil života i siguran automobil odabire vožnju u skladu s prirodom kao ekološki imperativ novog doba kojim se istovremeno čuva okoliš i ostvaruju značajne financijske uštede. Projekt donosi višestruke koristi brojnim ciljnim skupinama, osobito gospodarstvenicima kao krajnjim korisnicima, te se nadamo kako će ga oni prepoznati i naći načina da njegove pogodnosti iskoriste u unapređenju svog poslovanja“, istaknula je Vlasta Perotić, voditeljica projekta Eko vožnja je zakon.  

„Škola za cestovni promet Zagreb sustavno prati trendove u cestovnom prometu, stoga je osmišljavanje i provedba ovakvog projekta logičan nastavak naših nastojanja da učenicima pružimo znanje i tehnike koje će ih učiniti kvalitetnijim i konkurentnijim vozačima i tehničarima. Ponosni smo što je značaj projekta prepoznala i Europska unija, a uvjereni smo da će projekt nadrasti svoje okvire i popularizirati eko vožnju u svim segmentima našeg gospodarstva i društva općenito“, istaknuo je Zoran Oreščanin, ravnatelj Škole za cestovni promet Zagreb.

Projekt Eko vožnja je zakon značajno će pridonijeti unapređenju nastavnih kadrova i opreme kroz poboljšanje kvalitete obrazovanja u dijelu stručnih predmeta čiji sadržaji se odnose na eko vožnju i zaštitu okoliša. Želja je nositelja projekta osvijestiti učenike – buduće vozače i tehničare cestovnog prometa koji će brinuti o organizaciji i sigurnosti odvijanja prometa – kao i gospodarstvenike, profesionalne vozače i opću javnost, o svim prednostima eko vožnje koja podrazumijeva upravljanje vozilom koje je prihvatljivije za okoliš, a ujedno je i sigurnije, racionalnije i štedljivije. Procjena je nositelja projekta kako se uz eko vožnju može ostvariti ušteda od 10 do 20 posto goriva. Kod prosječnog automobila, koji je prije edukacije vozača o eko vožnji trošio 8 litara goriva na 100 kilometara, ta ušteda iznosi i do 3.000 kuna godišnje, uzimajući put od 15.000 kilometara kao prosječni godišnji pređeni put. Kod profesionalnih vozača, koji godišnje u prosjeku teretnim motornim vozilom prelaze 100.000 kilometara i prosječno troše oko 30 litara goriva na 100 kilometara, ta ušteda iznosi i između 30.000 i do 60.000 kuna godišnje. U konačnici, tvrtka koja raspolaže voznim parkom od 10 teretnih motornih vozila koji zajedno godišnje prijeđu u prosjeku milijun kilometara, može uštedjeti i do 600.000 kuna godišnje.

Projekt će se provoditi tijekom dvanaest mjeseci, do rujna 2013. godine, i obuhvatit će niz aktivnosti usmjerenih na educiranje i osposobljavanje nastavnika te uvođenje kvalitetnije i suvremenije nastavne opreme i pomagala. Učenici, nastavnici i instruktori sigurne i eko vožnje nizom predavanja, treninga i radionica stjecat će teorijsko i praktično znanje o svim aspektima eko vožnje, a predviđeni su i studijski posjeti institutima i poligonima vožnje u Austriji te međunarodnim sajmovima tehnoloških dostignuća kod vozila u Njemačkoj, radi razmjene iskustava i uvida u dobru praksu drugih zemalja. Podizanju kvalitete nastave o eko vožnji uvelike će pomoći nabava specifične opreme i računalnih programa za praćenje rada vozila, kao i priprema posebnih udžbenika i priručnika. 

Snimak cjelokupnog predavanja "Eko vožnja je zakon".

 

Kontakt za medije:

Vlasta Perotić
voditeljica projekta Eko vožnja je zakon

Škola za cestovni promet Zagreb
T 01 23 03 444
M 091 50 40 667
E vlasta.perotic@scp.hr


Partneri
Nositelj projekta